ecole des brigands

image_pdfimage_print

Chapelle de Bresillac

Chapelle de Bresillac is de kapel van een college, gebouwd in 1887. Ze werd opgericht op de plek van het oorspronkelijke heiligdom, waar volgens de overlevering in augustus 470 op miraculeuze wijze een bron ontsprong. De legende zegt dat de heilige Geneviève en haar compagnon Celine hier tijdens hun reis verpozing zochten. De bron zou er spontaan ontsprongen zijn om hun dorst te lessen.

In 1177 werd er rondom de bron een priorij van kanunniken van Sint Augustinus gesticht. In 1637 werd ze overgenomen door de Oratorianen, die er op un beurt het college stichtten. De 19de eeuwse kapel heeft een langwerpig plan, afgesloten door een veelhoekig koor. Vooral de adembenemende glas-in-lood-ramen, die onder meer het wedervaren van de heilige Geneviève en de heilige Celine uitbeelden, springen onmiddellijk in het oog. De kapel zelf bevindt zich op het tweede niveau van het gebouw. Toen het college in 2012 de deuren sloot, raakte uiteraard ook de kapel in onbruik.

 

 

Bibliopolis

Deze prachtige bibliotheek, die de naam Bibliopolis kreeg, is de schoolbibliotheek van een college dat in de eerste helft van de 17de eeuw werd opgericht. Het college was van katholieke signatuur en omvatte een kleuterschool, een lagere school, een hogeschool en een middelbare school. Oorspronkelijk was de onderwijsinstelling gereserveerd voor jongens, maar in de jaren 1980 werd ze opengesteld voor gemengd onderwijs. Vanaf dan ontving men zowel jongens als meisjes, in internaten, halfpension en dagschool.

De bibliotheek zelf werd pas in de eerste helft van de 20ste eeuw aangebouwd. Ze bevatte enkele merkwaardige stukken, waaronder een origineel exemplaar van de encyclopedie van Diderot et d’Alembert. Na jarenlange aanhoudende financiële problemen, moest het college in 2012 noodgedwongen de deuren sluiten. Het geheel raakte al snel in verval en in het bijzonder de bibliotheek werd slachtoffer van diefstallen en vandalisme. Waardevolle exemplaren van boeken verdwenen of werden vernield. Een plan om de school te heropenen werd in 2016 gestaakt, waarna het verval zienderogen toenam.

 

 

Scroll Up