church

image_pdfimage_print

Blue Christ Church

Deze neogotische parochiekerk werd gebouwd in het begin van de jaren 1880. De bakstenen constructie werd opgericht onder de vorm van een kruisbasiliek (een kruiskerk die is opgezet als basiliek. Dit betekent dat het kerkgebouw zijbeuken heeft die lager zijn dan de middenbeuk en dat de middenbeuk boven de zijbeuken is voorzien van een rij vensters). Ook het interieur van de kerk was neogotisch en bevatte onder meer een 16de eeuws hardstenen doopvont in gotische stijl. Van de oorspronkelijke pracht en praal is vandaag nog maar weinig overgebleven. Pogingen om de kerk te restaureren draaiden op niets uit. In 2015 werden nog de orgelpijpen van het kostbare 16de eeuwse orgel afgezaagd om de verkopen als oud ijzer…

Ondanks de jarenlange leegstand is de kerk nog relatief gespaard gebleven van vandalisme. Dat is wellicht te wijten aan het feit dat ze lange tijd grondig afgesloten was. Eind 2018 was er een nieuwe mogelijkheid ontstaan om binnen te raken. Die vergt wel enig klimwerk. Laten we hopen dat dat volstaat om vandalen, brandstichters en verfspuitende idioten buiten te houden…

 

 

Church of a Thousand Arches

Na jarenlange disputen over de plaats waar een nieuwe kerk moest opgericht worden voor de parochie van Lodelinsart, viel in 1874 de beslissing. De nieuwe kerk moest gebouwd worden op de plaats van de oude pastorie aan de Place Edmond Gilles. Men begint meteen aan de uitvoering van de plannen, maar het duurde nog tot 1891 voor het gebouw opgeleverd werd.

De neogotische kerk wordt “Sainte-Marie of Notre-Dame-kerk” gedoopt. Al van bij aanvang waren de kaarten verkeerd geschud voor de kerk. Niet alleen werd ze gebouwd op een hellend vlak, maar bovendien lopen er oude mijngangen door de ondergrond. Dit alles komt de stabiliteit van zo’n immens bouwwerk niet ten goede.

Maar uiteindelijk was het een duif die de kerk de genadeslag toediende… Naast de kwetsbaarheid van de funderingen, leed het gebouw aan waterinfiltratie. Die ontstond toen een duif in de goot terecht kwam. De kerkfabriek vroeg de gemeente om de duif te verwijderen, maar niemand deed iets. De duif verstopte de afvoer, zodat het water een andere weg zocht en vond, meer bepaald via het pleisterwerk. Toen begin december het plafond van een zijbeuk van de kerk instortte en het gevaar voor bezoekers van de kerk imminent werd, had de burgemeester geen andere keuze dan de kerk te verzegelen. Ondertussen was er ook al een van de gewelfbogen gekraakt. Deze werd inmiddels gestut. Vijf jaar later was er nog steeds geen zich op broodnodige herstellingswerken.

Uiteindelijk was de toestand van de kerk dermate verslechterd, dat slopen de enige oplossing was. De sloopwerken werden aangevat in december 2019, tot grote ergernis van de parochianen.

 

 

Gravestone Church

Deze kerk werd gebouwd in 1785, op de plaats waar voordien een 13de eeuwse kapel stond. De kerk werd ingebed in het stedelijk weefsel, zoals dat in de middeleeuwen gebruikelijk was. Begin jaren ’80 raakte de kerk in onbruik en werd ze ontwijd. Omwille van het beeldbepalende karakter ervan, werd de kerktoren op aandringen van de plaatselijke bevolking in 1992 geklasseerd als monument. Al jarenlang bestaat er bij het stadsbestuur de hoop om de kerk om te bouwen tot een cultureel centrum. De jarenlange onderhandelingen voor de financiering van het project resulteerden begin 2017 in een definitieve afkeuring vanwege de hogere overheid. Intussen raakte de kerk steeds meer in verval. In die mate zelfs dat omwille van een risico op instorting de torenklok in 2003 werd weggehaald. Nu de hogere overheid het door de stad voorgestelde project de rug toekeerde, lijkt het lot van Gravestone Church bezegeld…

 

 

 

Scroll Up