Rechtermuisklik werd uitgeschakeld voor deze website.
logo
  • Water School

Water School

Turnzaal van een verlaten buurtschooltje.

21 december 2019

Een sinds 2014 verlaten schooltje in de Westhoek, dat jammer genoeg al vaak slachtoffer werd van vandalen. De verlaten schoolgebouwen staan op een terrein, dat was vrijgekomen na de kanalisering van de Dender in de tweede helft van de 19de eeuw. In 1924 is op die plaats deze basisschool opgetrokken. Het schooltje bestaat uit een aantal vleugels van één, soms twee verdiepingen en verscheidene speelpleinen.

Waakzame buren houden de boel in de gaten en bellen de politie bij iedere verdachte beweging. We werden er dan ook vrij snel uitgeplukt door de lange arm van de wet. Gelukkig pas na het nemen van enkele shots van de mooie vervallen gymzaal. Zowat de enige ruimte in het schooltje dat het fotograferen waard was...

De waakzaamheid van de buurtbewoners is niet geheel verwonderlijk. Het verlaten schooltje was een geliefkoosde ontmoetingsplaats voor junkies en vandalen. Ze leverden heel wat overlast op en bezorgden de omwoners een sterk gevoel van onveiligheid.