Rechtermuisklik werd uitgeschakeld voor deze website.
logo
  • Tuchthuis Vilvoorde

Tuchthuis Vilvoorde

18de eeuws "modern" gevangeniscomplex.

10 mei 2021

Het tuchthuis van Vilvoorde, ook wel gekend als "De Korrektie" is een oude bekende in urbex-land. De locatie bezoeken, vergt een portie geluk. Meestal is het gebouw stevig dichtgemaakt, maar af en toe is er toch een kleine opening en krijgt men de kans om even binnen te gluren in het penitentiair verleden van België...

Het tuchthuis werd gebouwd in tussen 1776 en 1779 in een sobere, classicistische stijl en bood ruimte aan ongeveer 270 gevangenen. De opdracht, die onder de vorm van een wedstrijd werd uitgeschreven, ging uit van de Oostenrijkse Keizerin Maria Theresia. Het was de toenmalige hofarchitect Benoit Dewez die de opdracht toegewezen kreeg. Hij ontwierp de nieuwe gevangenis naar het model van de "moderne" gevangenis in Gent. Het moest een gebouw worden waar de nodige nadruk gelegd werd op "gezondheid" (hygiëne en ventilatie). Dewez kon echter het vooropgestelde opzet niet verwezenlijken en werd het voorwerp van scherpe kritiek en zelfs beschuldigingen van fraude, hetgeen hem uiteindelijk zijn positie als hofarchitect kostte...

Het complex kende een bewogen geschiedenis, waarbij het niet alleen als gevangenis aangewend werd. Het deed onder meer ook dienst als hospitaal en als onderkomen voor daklozen. Wie graag een meer gedetailleerde geschiedenis van het complex leest, kan terecht op de Wikipedia-pagina over het tuchthuis.

Het gevangeniscomplex is vandaag eigendom van de stad Vilvoorde. Grote delen ervan werden inmiddels gesloopt, terwijl andere delen gerenoveerd en herbestemd werden. Deze vleugel, de oostvleugel, is alles wat nog rest van het oude gevangeniscomplex. Er bestaan plannen om er een museum in onder te brengen, gewijd aan het voormalige tuchthuis.