Rechtermuisklik werd uitgeschakeld voor deze website.
logo
  • Tsjernobyl

Tsjernobyl

Het nog steeds actieve stadje vlakbij de reactor.

17 oktober 2019

Het stadje Tsjernobyl zelf, vlakbij de noodlottige kerncentrale werd in eerste instantie volledig ontruimd. Inmiddels is er terug veel activiteit. Het is onder meer de uitvalsbasis van de militaire politie die in de exclusion zone actief is en er op toeziet dat niemand onbevoegd de zone kan betreden. Het is ook "thuis" voor heel wat mensen die nog in en om de kerncentrale werken. Op het centrale plein, tegenover de nog actieve kerk van Tsjernobyl, werd een monument opgericht dat de ramp moet herdenken.

Blikvanger van het herdenkingsmonument is het beeld van de "derde engel", verwijzend naar het nieuwe testament Openbaringen 8:10-11: "De derde engel blies op zijn bazuin: er viel een grote ster uit de hemel die brandde als een fakkel. Hij kwam terecht op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. De naam van de ster was ‘Bitter’. Een derde deel van het water werd bitter, en omdat het bitter was, stierven vele mensen ervan."

Vanwege de verwijzing naar 'Bitter' (de naam van de plant waarnaar Tsjernobyl vernoemd werd), begon men te speculeren dat de bijbel de ramp in Tsjernobyl voorspeld had...

Aansluitend aan het standbeeld werd een laan aangelegd met aan weerszijden de naambordjes van al de dorpjes in de exclusion zone die door de ramp getroffen werden. Een indrukwekkend beeld.