Rechtermuisklik werd uitgeschakeld voor deze website.
logo
  • Slate Factory

Slate Factory

Ruïne van een van de belangrijkste leisteenontginningen in België.

13 mei 2021

De leisteenafzetting in deze regio is al bekend sinds de 16e eeuw en concentreerde zich rond acht bekkens in de Belgische Ardennen. De maatschappij die deze groeve uitbaatte werd opgerichtin 1895. Oorspronkelijk werd er omstreeks 1830 ontgonnen in open lucht en ging pas na de eerste wereldoorlog ondergronds. De eerste mijnschacht was slechts 40 meter diep, maar werd later uitgebreid tot een diepte van 170 meter. Vanaf dan moest de mijn uiteraard uitgerust worden met een ventilatieschacht. Het toenemende succes liet het bedrijf toe verscheidene kleinere mijnbouwbedrijven overnemen.

Door de sterker wordende concurrentie vanuit Spanje, zagen de Belgische leisteenbedrijven zich echter genoodzaakt de krachten te bundelen. Zo ontstond begin jaren 1970 INARBEL (Industries Ardoisières de Belgique). Deze fusie werd tien jaar later, in 1983, uiteindelijk opgeheven. Elke site herwon zijn onafhankelijkheid, maar pas in 1986 werden de activiteiten op deze site hervat. Een nieuw bedrijf wordt geboren onder de naam Ardoisières de Martelange SA. Nieuwe machines werden geïnstalleerd, zodat het bedrijf kon diversifiëren door zijn productie te concentreren op leisteenplaten, meer dan op dakleien.

Datzelfde jaar nam het bedrijf een leisteengroeve in Luxemburg over. Deze uitbreiding zou volgens de prognoses een verdubbeling van de productie mogelijk maken. De kosten van deze uitbreiding waren echter immens en het bedrijf kwam in ernstige financiële moeilijkheden. Het werd in 1990 gekocht door een Luxemburgse ondernemer, maar slaagde er niet meer in uit de financiële problemen te raken. Het faillissement werd aangekondigd in 1995, honderd jaar na de oprichting.