Rechtermuisklik werd uitgeschakeld voor deze website.
logo
  • School of Decay

School of Decay

Oud dorpsschooltje dat toch nog een nieuw leven krijgt.

12 juli 2021

Aan het einde van de 19de eeuw was het onderwijs in dit dorpje beperkt tot de gemeentelijke jongensschool. Rond de eeuwwisseling besloot de toenmalige geestelijkheid dat er nood was aan onderwijs voor meisjes. Om dat te organiseren liet men vanuit Nederland de kloostergemeenschap “Dochters der wijsheid, zusters Montfortanen” een klein klooster oprichten op een stuk grond dat door de gemeente ter beschikking werd gesteld. Plaatselijke boeren brachten de materialen aan met paard en kar en rond 1908 was de zustersschool een feit. De school had een kleuterafdeling voor jongens en meisjes en een lagere onderwijsafdeling voor meisjes tot 14 jaar. Opeenvolgende hervormingen in het onderwijs zorgden er voor dat de beide scholen einde jaren 1970 fusioneerden. Het oude kloostergebouw kwam daarbij leeg te staan. Vandaag bestaan er concrete plannen om een volledig nieuwe school op het terrein te bouwen. Het oude kloostergebouw zal daarbij gerestaureerd en geïntegreerd worden in het nieuwe schoolcomplex en zal vooral ruimte bieden aan het secretariaat, de administratie en de directie.