Rechtermuisklik werd uitgeschakeld voor deze website.
logo
  • Pritzer Fac

Pritzer Fac

Bibliotheek en aula van de faculteit elektrotechniek van een universiteit van een grote industriestad.

21 mei 2016

Elektrotechniek was aan het einde van de 19de eeuw een discipline die maar weinig onderwezen werd. In 1881 bezocht de stichter van dit college de Internationale Expositie van Elektriciteit (Parijs 1881). Hij was meteen overtuigd van de noodzaak om hierover een aparte afdeling op te richten aan de universiteiten. Nauwelijks twee jaar later werd de afdeling elektrotechniek opgericht. Ze maakte deel uit van de toenmalige mijnbouwschool van de plaatselijke universiteit.

Oorspronkelijk vestigde de universiteit de nieuwe afdeling in een auditorium van het centrale gebouw. Omwille van het snel stijgende succes van de afdeling was al snel meer ruimte nodig. Die vond men toen de Belgische staat deze ruime lokalen ter beschikking stelde. Ze waren tot dan als gewone school gebruikt geweest,

De faculteit werd uitgebreid en volledig uitgerust dank zij een royale donatie van de stichter van het college. Ze kon vanaf dan 300 studenten ontvangen. Dezelfde weldoener kocht ook het voormalige hotel aan, dat zich vooraan het huidige terrein bevindt. Hij bouwde het gebouw om tot bibliotheek en leeszaal voor de studentenĀ en schonk het aan de associatie van elektrotechnische ingenieurs, afgestudeerd aan het college.

Door de veroudering van de gebouwen begon de faculteit van het einde van de jaren 1970 stilaan weg te trekken naar een nieuwe locatie. De gebouwen op deze site werden geklasseerd als monument. De gebouwen zelf medio jaren 1990; de gevels en de daken echter pas in 2011.