Rechtermuisklik werd uitgeschakeld voor deze website.
logo
  • IVR

IVR

Zwaar vervuilde en verloederde industriële site.

17 januari 2021

Op deze site was gedurende ruim dertig jaar een bedrijf actief dat zich specialiseerde in het reinigen en opnieuw voor gebruik klaarmaken van industriële vaten. Het bedrijf ging in 1995 in faling en liet een zwaar vervuild terrein achter. In de loop der jaren raakte de bodem en het grondwater verontreinigd met een chemische cocktail van gechloreerde solventen, minerale olie, Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) en polychloorbifenyl (PCB’s) die tot 7,5 meter diepte terug te vinden zijn. Tien jaar geleden voerde de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) al een ambtshalve sanering uit om verdere verontreiniging te voorkomen. Zo’n 25.000 ton grond werd afgevoerd voor verwerking en tussen het aanpalende woongebied en de site werd een damwand geplaatst. De curator ging vervolgens op zoek naar projectontwikkelaars op de private markt om het terrein te verwerven, te saneren en te herontwikkelen. In 2018 werd, zonder resultaat, een punt gezet achter de onderhandelingen en werd het faillissement afgesloten.

In december 2019 kocht OVAM het hele terrein voor een symbolische euro. In 2020 werd een aannemer aangesteld voor de sloop van de resterende gebouwen. Geen eenvoudig karwei, aangezien de ruïnes naar schatting 600 ton asbesthoudend materiaal bevatten en nog een dozijn tanks met afvalwater en chemicaliën. De sloop zou tegen de zomer van 2021 moeten afgerond zijn, waarna de gemeente de nodige stappen kan ondernemen om het gebied een nieuwe bestemming te geven.