Rechtermuisklik werd uitgeschakeld voor deze website.
logo
  • Hotel Taupe

Hotel Taupe

Leeg hotel in een slaperig Vlaams stadje.

29 juni 2020

In een slaperig Vlaams stadje, dat om een mij onduidelijke reden aantrekkelijk is voor toeristen, bevindt zich dit hotel. Het gebouw wordt een beetje aan het oog onttrokken door de grote hagen aan de straatkant. Als je niet beter wist, zou je denken dat het gewoon een grote villa is in een residentiƫle wijk. Van de ontstaansgeschiedenis valt niet veel te achterhalen en waarom het hotel leeg is komen te staan, is al even onduidelijk. Lang staat het alleszins nog niet leeg. Niettegenstaande vele ramen open staan, is het ook nog in zeer goede staat.

Het hotel werd vrijwel geheel leeggehaald. In combinatie met het gebrek aan verval, maakt het deze locatie niet echt uitdagend. Noch op vlak van urban exploring, noch op vlak van fotografie... Voor de volledigheid neem ik het reeksje dat ik er maakte toch maar op in de categorie "ontspanning".