Rechtermuisklik werd uitgeschakeld voor deze website.
logo
  • Green Power

Green Power

Indrukwekkende elektriciteitscentrale, die voor 100% door biomassa aangestookt werd

25 maart 2021

Het aandrijven van grote industriële sites vergt veel energie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat grote elektriciteitscentrales in de omgeving van grote industriegebieden worden gevestigd. Zo ook deze centrale, die gebouwd werd in de nabijheid van de Luikse industrie. Het bouwen ging van start kort na de Tweede Wereldoorlog en begin jaren 1950 werden de eerste, door steenkool aangedreven eenheden in gebruik genomen. Ze produceerden elk 55 MW. Vanaf medio jaren 1960 werden twee bijkomende eenheden gebouwd, aangestookt door gas en met een capaciteit van telkens 130 MW. Tot slot volgde er halverwege de jaren 1970 nog een vijfde eenheid, die een capaciteit van 300 MW bereikte. Net voor de millenniumwissel werden de drie oudste eenheden stilgelegd en werd de gasgestookte vijfde eenheid nog als een reserve-eenheid aangehouden. De eenheid die het onderwerp van deze reeks uitmaakt onderging dan weer een grondige metamorfose, waarbij overgeschakeld werd van fossiele brandstof naar 100% biomassa.

De centrale is traditioneel opgebouwd met een boiler room, waar de biomassa klaargemaakt en verbrand werd om stoom op te wekken. Deze stoom werd vervolgens naar de aangrenzende turbinezaal gestuurd, waar de turbines aangedreven werden, die op hun beurt de alternatoren aandreven waarmee de elektriciteit werd opgewekt. In de turbinezaal bevinden zich 5 turbines: twee van Brown Boveri, twee van Rateau-Schneider en eentje van Stork.

Medio 2020 werd na 15 jaar dienst als biomassacentrale ook deze laatste eenheid stilgelegd, toen de beslissing viel om een nieuwe gasgestookte centrale te bouwen.