Rechtermuisklik werd uitgeschakeld voor deze website.
logo
  • Filature Accidentelle

Filature Accidentelle

Eind 19de eeuws mouterij, getroffen door zware brand

1 mei 2021

Urban explorers hebben de gewoonte om aan de locaties die ze bezoeken een ‘schuilnaam’ te geven. De - enigszins ijdele - hoop is dat dergelijke locaties dan moeilijker te vinden zijn voor mensen met meer sinistere bedoelingen dan louter fotografie of gewoon nieuwsgierigheid. In de meeste gevallen verwijzen die schuilnamen toch op één of andere manier naar de oorspronkelijke activiteiten die er plaats vonden. Dit brokje industriële geschiedenis kreeg de naam ‘Filature Accidentelle’ mee. Je zou dus halvelings verwachten in een spinnerij (Frans: filature) terecht te komen. De naamgever werd misschien op het verkeerde been gezet door de markante aanwezigheid van een naaimachine… Deze fabriek, of ten minste het stukje wat er nog van overgebleven is, was echter een mouterij, waar graan verwerkt werd tot mout voor het produceren van bieren en jenevers. Uit de bijzonder schaarse informatie die er over te vinden is, blijkt dat de fabriek dateert van circa 1880. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ze tijdelijk gebruikt als kazerne. Delen van de fabriek werden inmiddels gesloopt, terwijl andere delen een andere bestemming krijgen. Dit laatste deel van de mouterij, met de imposante schoorstenen en ovens, werd in 2011 getroffen door een uitslaande brand, die nagenoeg de volledige bovenste verdieping in de as legde. Op de lager gelegen verdiepingen bleef gelukkig nog genoeg gespaard om een bezoek de moeite waard te maken.