Rechtermuisklik werd uitgeschakeld voor deze website.
logo
  • ECVB

ECVB

Voormalige Elektrische Centralen van Vlaanderen en Brabant.

7 oktober 2018

De industriële ontwikkeling van Gent is in belangrijke mate schatplichtig aan baron Floris van Loo. Vanaf het einde van de 19de eeuw ondernam hij pogingen om de regio te elektrificeren. Die pogingen resulteerden in 1911 in de oprichting van de “Centrales Electrique des Flandres et du Brabant” (Elektrische Centralen van Vlaanderen en Brabant). Twee jaar later ging men van start met de bouw van de thermische centrale Langerbrugge langs het kanaal Gent-Terneuzen.

Deze energiecentrale vormde de grondslag voor de industriële ontwikkeling van de zone. Architect Eugène Dhuicque ontwierp het gebouw in een decoratieve baksteenstijl. De centrale werd aan het begin van WOI in gebruik genomen, maar liep aan het einde van de oorlog zware schade op. Niet zozeer aan de gebouwen, dan wel aan de installaties. De centrale zou zich in de loop van de 20ste eeuw verder ontwikkelen en uitbreiden.

Vanaf het einde van de jaren ’80 werd de productie stelselmatig afgebouwd, tot ze in 2010 volledig werd stilgelegd. Er werd nog een tijd lang een “Museum Energeia” uitgebaat in de oudste gebouwen. In 2000 besliste Electrabel (de opvolger van ECVB) om niet langer in het museum te investeren.

Het complex werd beschermd als industrieel erfgoed in 1999. Het oorspronkelijke beschermingsbesluit werd door de Raad van State tenietgedaan in 2009, maar werd hernomen in 2013. Die bescherming weerhield koperdieven er niet van om er een enorme ravage achter te laten. Ondertussen zijn de oudste delen van het complex gereduceerd tot een leeg omhulsel, waarin alleen nog een oude stoomturbine van de ‘Société Rateau' en de 'Ateliers de Construction la Meuse' achterbleef…