Rechtermuisklik werd uitgeschakeld voor deze website.
logo
  • Ecole Beguinage

Ecole Beguinage

Voormalige normaalschool, verbonden aan het begijnhof van een grote stad.

14 maart 2021

Het onderwijs in deze contreien kent een eeuwenlange traditie. Sommige van de onderwijsinstellingen in de stad kennen een geschiedenis die teruggaat tot de 14de eeuw en veelal zijn ze verbonden aan verschillende religieuze orden die in de stad actief waren. Zo was deze school verbonden aan het begijnhof van de stad, dat al van het begin van de 19de eeuw uitgroeide tot een onderwijscentrum.

In eerste instantie richtten de begijnen er een huishoudschool voor arme meisjes op. Tot medio 19de eeuw werden de lessen er verzorgd door twee lekenonderwijzeressen, die zich in het begijnhof gevestigd hadden. Initieel gebeurde dat in twee van de begijnenhuisjes, maar toen de activiteiten later uitgebreid werden, werden bijna alle begijnenhuisjes aan de straatkant ingeschakeld in het schoolproject. Begin 20ste eeuw werd dan uiteindelijk deze school gebouwd. Een gigantisch complex, dat als ‘normaalschool’ honderden schooljuffen afleverde in de loop der jaren.

Enkel jaren geleden werden de onderwijsactivteiten er noodgedwongen stopgezet na een vernietigend rapport van de toezichthoudende overheid omtrent het welzijn en de veiligheid in de gebouwen. Het geheel werd een tijdje geleden verkocht aan een projectontwikkelaar, die het complex wil omvormen tot een woonproject, waarbij de als bouwkundig erfgoed aangemerkte voorgevel bewaard zal blijven…