Rechtermuisklik werd uitgeschakeld voor deze website.
logo
  • Depot de Sable

Depot de Sable

Nevenbedrijf van hoogoven HF6, waar de restproducten van de hoogoven verwerkt werden.

10 september 2016

Dit bedrijf maakte deel uit van de site van HF6, de hoogoven die eind 2016 gesloopt werd. Het was meer bepaald het gedeelte van het hoogovenbedrijf dat instond voor het verwerken van de afvalstoffen die door de hoogoven geproduceerd werden, zoals "hoogovenslak". Een belangrijke vorm van bijproducten zijn namelijk de vloeibare slakken. Deze vormen zich bij hoge temperaturen in de hoogovens en de staalfabriek.

De slakken afkomstig van de hoogoven kan men verwerken tot hoogovenzand. De cementindustrie gebruikt dit bijvoorbeeld als alternatief voor klinker. De vloeibare slakken afkomstig van de staalfabriek vormt men om tot LD-grind. Een en ander is afhankelijk van specifieke kenmerken zoals de viscositeit of de temperatuur. De wegenbouwsector gebruikt LD-grind als alternatieve grondstof voor porfier. Staalslak die niet kan worden omgevormd tot LD-grind, kan dienen voor de duurzame verharding van bijvoorbeeld wegen en opritten en zelfs voor waterbouwkundige werken, zoals de oeverversteviging van de Westerschelde.

Op het moment van mijn bezoek aan de hoogoven had ik niet door dat men dit als een afzonderlijke locatie beschouwde. Ik besteedde er dan ook niet veel aandacht aan. Pas achteraf realiseerde ik me de omvang en het belang van dit bedrijf binnen het bedrijf. Het resultaat is slechts een handvol beelden van het machinepark van dit bedrijf...