Rechtermuisklik werd uitgeschakeld voor deze website.
logo
  • De Sinterfabriek

De Sinterfabriek

Fabriek waar ruw ijzererts wordt omgezet in sinter.

23 juni 2019

De belangrijkste grondstof om staal te maken, is ijzererts. Maar net als steenkolen kunnen we ook ijzererts om chemische en fysische redenen niet rechtstreeks in de hoogoven gebruiken. Daarom wordt het ijzererts eerst omgezet in sinter. Sinter vertegenwoordigt traditioneel 90% van de hoogovenlading. De rest van de lading bestaat uit pellets en gekalibreerd ijzererts.

De roosterband is een gesloten ketting opgebouwd uit tegen elkaar staande roosterwagens. De uitgespreide laag wordt aan de bovenkant aangestoken met behulp van branders. Terwijl de roosterband zich voortbeweegt, worden de rookgassen weggezogen via afzuigkasten onder de roosterband. Het mengsel wordt met andere woorden gebakken van boven naar onderen. Aan het uiteinde van de sinterband valt de gesinterde warme ertskoek op een breekdek, waar de koek gebroken en gekoeld wordt.

De sinter heeft nu de juiste chemische samenstelling, korrelgrootte en fysische eigenschappen om in de hoogoven te worden gebruikt.