Rechtermuisklik werd uitgeschakeld voor deze website.
logo
  • Couvent de l'Ancre

Couvent de l'Ancre

Voormalig kloostergebouw met kapel.

26 juli 2021

Uit de schaarse informatie die op het internet te vinden is over deze voormalige kloostersite, valt af te leiden dat de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw van Goede Hoop hun intrek namen in deze bestaande gebouwen omstreeks 1925. In 1926 werd door de orde bij notariƫle akte een vereniging zonder winstoogmerk opgericht. Het doel van de vereniging is een gemeenschappelijk religieus leven voor christelijke volmaaktheid, in het bijzonder door het beoefenen van alle werken van barmhartigheid, in het bijzonder hulp aan bejaarden, zorg voor zieken en gewonden, beheer van weeshuizen, hulp aan leerlingen, vormingswerken, morele en religieuze verheffing, in overeenstemming met de katholieke leer en moraal. Over de oorsprong en de geschiedenis van de gebouwen, viel niets te achterhalen. Over de toekomst ervan jammer genoeg wel... Het complex zal eerstdaags omgevormd worden tot een woonproject met een 50-tal appartementen.