Rechtermuisklik werd uitgeschakeld voor deze website.
logo
  • Chateau Rochendaal

Chateau Rochendaal

Oorspronkelijk kasteeltje van de burgemeester, later mee opgenomen in een militair domein als mess van de officieren.

25 juni 2017

Geschiedenis

Kasteel Rochendaal was eigendom van katholiek burgemeester en pauselijk graaf Jean H.P. Ulens. Hij bouwde dit neoclassicistische kasteel in 1881. Het wit bepleisterde bakstenen gebouw heeft drie bouwlagen en een torentje van vier bouwlagen. Op de gevel stond het wapenschild Ulens-Ulens. Graaf Ulens was immers met zijn nicht Marie Ulens getrouwd. In 1904 kocht notaris en burgemeester Paul Cartuyvels het landgoed als buitenverblijf. Hij woonde er met zijn vrouw tot aan zijn dood in maart 1940.

Militair verleden

In WOII bouwde de Duitse bezetter op het landgoed het militair kwartier van Bevingen uit. Dit moest de basis voor nachtjagers in Brustem bedienen. Het was meteen de start van de lange militaire geschiedenis van het gebouw. Ook na de bevrijding behield het zijn militaire bestemming. Eerst vond het Amerikaanse leger er een luxueus onderkomen. In 1951 werd het landgoed verkocht aan de Belgische staat. Vanaf dan werd het een militair domein van het Belgische leger. Kasteel Rochendaal huisvestte de mess-officieren voor het Vervolmakingscentrum Luchtmacht Sint-Truiden. In 1996 doekte toenmalig defensieminister Leo Delcroix de afdeling, inclusief het schoolcomplex van Bevingen, op. Na de sluiting in 1996 behield het domein zijn militaire status. Militairen met hondenpatrouilles hielden er nog lange tijd militaire oefeningen.

Plannen voor de toekomst

Een gedeelte van het domein werd gebruikt als opvangcentrum voor asielzoekers. In 2012 maakte de lokale overheid bekend dat het domein zou omgevormd worden tot een woonproject met 300 woningen. Het kasteel zelf wilde men restaureren. Op 13 september 2017 brak er echter opnieuw een zware brand uit, die het kasteel volledig vernielde.

Verval

Jarenlange leegstand zorgde voor een prachtig verval. Voor fotografen sprak vooral het plafond van de inpandige kapel tot de verbeelding. Het koningsblauwe plafond met de gouden vredesduif in stukwerk werd jammer genoeg verwoest door de laatste brand.

Het kasteel van Rochendaal heeft een eigen wikipedia-pagina.