Rechtermuisklik werd uitgeschakeld voor deze website.
logo
  • Chateau Hohner

Chateau Hohner

Eigenaardig kasteel met binnenin en rondom allerlei autowrakken en -onderdelen.

1 oktober 2017

De oorspronkelijke eigenaar van Chateau Hohner, een Brusselse ingenieur, was een man met een plan. Hij kocht het 45ha grote braakliggende terrein van de gemeente en had de ambitie om de tot dan toe dorre heidegronden vruchtbaar te maken. Midden in het gigantische terrein bouwde hij tussen 1882 en 1886 het kasteel in eclectische stijl. Het merkwaardige kasteel bestaat uit een hoge dominante constructie aan de voorzijde was en een lager aangebouwde lange vleugel. In de koopovereenkomst met de gemeente werd voorzien dat bij niet slagen van het opzet, het domein grotendeels gereserveerd zou blijven als bouwgrond. Dat bleek al snel een verstandige zet te zijn.

Omstreeks de eeuwwisseling werd het kasteel verkocht aan een ondernemer die er vervolgens een stoommelkerij en stoommolen inrichtte. Na de stopzetting van die bedrijvigheid omstreeks 1960 werd het goed verkocht en werd het volledig verkaveld. Het kasteel werd vervolgens opgedeeld in twee delen. Het hoofdgebouw werd bewoond door de familie zelf, terwijl de lagere aanbouw opgevat werd als conciërgewoning. Over de laatste bewoner valt weinig informatie terug te vinden. Het lijkt aannemelijk dat het om een garagist gaat, afgaande op de vele autowrakken en -onderdelen die over het hele domein en kasteel verspreid terug te vinden zijn…

Update: Het kasteel werd begin 2022 verkocht. De nieuwe eigenaars hebben de renovatiewerken aangevat en vragen om het goed niet meer te bezoeken. Ik verzoek iedere bezoeker van deze website om die wens te respecteren en deze informatie ook zo veel mogelijk te verspreiden. Bedankt!