Rechtermuisklik werd uitgeschakeld voor deze website.
logo
  • Cemetery of the Skull

Cemetery of the Skull

Oude begraafplaats met een in het oog springend grafmonument.

28 mei 2017

Aan het einde van de 18de eeuw werden de openbare besturen verplicht op begraafplaatsen aan te leggen buiten de stadsmuren. Het stadsbestuur van Brugge kocht hiervoor een stuk land aan van een nabijgelegen abdij. In 1787 vond hier de eerste begrafenis plaats.

Al bij het begin krijgt het kerkhof een geometrische aanleg met hoofddreven en dwarswegen. Het terrein is aan de westkant toegankelijk via een poortgebouw met de woning van de kapelaan en de grafmaker. Hier vertrekt de centrale gang met op het einde het calvariekruis. De graven liggen volgens een strikte rangorde met de hoogste klasse gesitueerd rond de calvarie.

In de loop der jaren moest de begraafplaats verscheidene keren uitbreiden. Na WOI bereikte ze haar huidige oppervlakte van 12ha. Naast de gedeelten die voorbehouden zijn voor oorlogsslachtoffers, zijn er ook grote delen voorbehouden voor de verschillende religieuze orden. Er is zelfs een perceel voor de ‘ongelovigen’. Verder is er een prachtige neogotische  kapel met crypte voor de kanunniken en bisschoppen. Op initiatief van een commissie voor de bescherming van het funerair erfgoed is er een ‘lapidarium’ gekomen. Hier bewaart men waardevolle grafmonumenten.

De begraafplaats is nog steeds in gebruik. Ze valt daarom niet onder de enge definitie van urban exploring. Toch is ze bijzonder populair onder urban explorers en dat is voornamelijk omwille van het graf met de "skull". Het is aan dit ene graf dat de locatie haar naam dankt.