Rechtermuisklik werd uitgeschakeld voor deze website.
logo
  • Cabine d'Aiguillage

Cabine d'Aiguillage

Eén van de vele door Infrabel op non-actief gezette seinposten.

29 september 2020

Een seinhuisje was een gebouwtje waar spoorwegbeambten het spoorverkeer regelden, door het bedienen van onder meer seinen en wissels. In de tijd dat dit seinhuisje actief was, werden van hieruit een overzienbaar aantal wissels en seinen bediend. de seinpost maakte deel uit van een groot spoorwegemplacement, dat voornamelijk het goederenvervoer vanuit de nabijgelegen industriestad bediende. Het emplacement is vandaag nog steeds actief, maar tegenwoordig wordt het treinverkeer van het hele gebied vanuit één plaats bediend. Sinds 2006 is spoorwegbeheerder Infrabel bezig aan een concentratieplan op nationaal niveau, met één verkeersgeleidingcentrum ('Traffic Control'). Vanaf 2005 werd het aantal seinhuizen systematisch teruggebracht van 368 tot 31. Dit seinhuisje was één van de vele dergelijks seinposten, die naar aanleiding van dit concentratieplan sneuvelden.