Rechtermuisklik werd uitgeschakeld voor deze website.
logo
  • Byzantium

Byzantium

Schitterende kerk in rundbogenstil, met romaanse en gotische elementen.

27 september 2018

De economische expansie in de eerste helft van de 19de eeuw gaf aanleiding tot een spectaculaire bevolkingsaangroei in deze buurt. De erediensten voor deze parochie werden gehouden in de parochiekapel. Deze werd echter al snel te klein voor de 18.000 zielen tellende parochie. Er was nood aan een nieuwe, ruime kerk. De toenmalige stadsarchitect tekende de plannen. Na onenigheid over de stabiliteit werden ze onder vereenvoudigde vorm uitgevoerd door de bouwmeester. Halverwege de jaren 1850 gingen de werken van start. Dertien jaar later werd de kerk ingewijd, ook al was ze op dat ogenblik onafgewerkt en zou ze dat ook blijven. De toren die de kerk aan de westzijde moest bekronen, kwam er nooit.

De zogenaamde rundbogenstil, is eclectisch met een dominantie van romaanse en gotische elementen. De rondboogvensters hebben de romaanse vormentaal en de gotische maaswerkversiering. Baanbrekend in de kerkelijke architectuur is het gebruik van gietijzer voor de hoofdribben en de driepasbogen. De grootste innovatie hierin is de dakoverspanning met twee ijzeren Polonceauspanten.

Het interieur is eveneens overwegend neoromaans met neogotische versieringselementen. De monumentale muurschilderingen namen meer tijd in beslag dan de bouw van de kerk zelf. Ze geven aan het geheel een oosters-Byzantijnse sfeer.