Rechtermuisklik werd uitgeschakeld voor deze website.
logo
  • Blue Lagoon

Blue Lagoon

Ondergrondse steengroeve met spectaculair blauw water.

  • 19 november 2017
  • 29 september 2018
  • 15 december 2018
  • 23 mei 2021

Deze ondergrondse steengroeven, waar tussen 1877 tot 1925 hoofdzakelijk gefosfateerd krijt ontgonnen werd, bestaan ​​uit een reeks aangrenzende en soms communicerende mijnen. De steengroeve strekt zich uit over een gebied van bijna 68 hectare. Ongeveer 40 hectare ervan is te voet of per kano te bereiken. De rest is volledig onder water of opgevuld met kalkachtig slijm. Dit slijm, gekweekt in speciaal daartoe bestemde slijmvijvers, werd in de jaren 1930-1940 gebruikt als een fosfor-kalksteenamendement.

Dit zijn dus steengroeven, gegraven door de hand van de mens, en geen natuurlijke grotten. Bovendien bestaat er geen twijfel over hun leeftijd: het begin van het graven van de galerijen, die vandaag ruim 175 kilometer beslaan, dateert van 1877. Terwijl gelijkaardige groeven in de omgeving al veel eerder uitgebaat werden voor de ontginning van wit krijt, was het hier geëxtraheerde gefosfateerd krijt ongeschikt voor het maken van kalk en te kwetsbaar om als bouwstof te gebruiken. Pas toen halverwege de 19de eeuw de eerste processen van chemische extractie van fosfor ontwikkeld werden, werd het belang van dit krijt voor de ontginning van fosfor (gebruikt voor de vervaardiging van kunstmest) duidelijk.

Grote delen van de groeve staan onder water. Afhankelijk van de hoeveelheid neerslag kan het waterpeil er aanzienlijk variëren. Door de kalkafzetting krijgt het water een bijzondere blauwe kleur. Het is hieraan dat de locatie de naam ‘Blue Lagoon’ ontleent.

Het bezoeken van deze steengroeve is niet zonder gevaar. Niet alleen is het er na enkele meters aardedonker en kan men er makkelijk compleet verloren lopen, maar bovendien bestaat er op verschillende plaatsen een acuut instortingsgevaar. Vandaag wordt het complex beheerd door een groep vrijwilligers, die de groeve in stand tracht te houden. Er worden regelmatig gegidste rondleidingen georganiseerd langs de galerijen die nog veilig zijn.