Rechtermuisklik werd uitgeschakeld voor deze website.
logo
  • Black Cokes

Black Cokes

Cokesfabriek bij een groot staalbedrijf.

28 juli 2018 en 28 mei 2022

Deze cokesfabriek werd begin jaren 1950 opgericht om de hoogovens in de omgeving van cokes te voorzien. De cokes worden geproduceerd uit de droge destillatie van steenkool. Die wordt in een zuurstofvrije omgeving indirect verwarmd wordt tot ongeveer 1000 graden. Zo ontdoet men ze van de ongewenste restproducten (waterstofgas, methaan, benzeen en teer). Cokes wordt voornamelijk ingezet om ijzererts in een hoogoven te reduceren tot ruw ijzer.

De fabriek besloeg een oppervlakte van 17 ha. Ze werd in 1981 nog met een extra ovenbatterij uitgebreid tot een totaal van 122 ovens. De productiecapaciteit bedroeg toen 750 kton/jaar. Tijdens de jaren 1990 werden er nog vernieuwingen uitgevoerd aan de ovens. Na de overname in 2001 wenste de nieuwe uitbater echter niet meer te investeren in de noodzakelijke aanpassingen om vele klachten omtrent milieuvervuiling te ondervangen. Begin 2008 werd de laatste oven stilgelegd en sloot de cokesfabriek. In 2014 begon men met de sloop van de installaties. Daarna is voorzien in de sanering van de zwaar vervuilde bodem.

Wegens tijdsgebrek moesten we het bezoek hier nogal voorbarig afbreken. Een revisit zou daar in de toekomst nog een vervolg aan moeten breien...