Rechtermuisklik werd uitgeschakeld voor deze website.
logo
  • 40000 Skulls

40000 Skulls

Prachtige vervallen begraafplaats met knekelhuis.

29 juli 2023

Deze begraafplaats, gevestigd op een heuvel, is aangelegd rondom de 12de-eeuwse kerk, die oorspronkelijk de hoofdkerk van het dorpje was. De begraafplaats is toegankelijk via een pad van ruim 500 meter. Deze eerder kleine begraafplaats is nog steeds in gebruik. Vooraan, in wat oorspronkelijk de tuin bij de beheerderswoning was, is een nieuw gedeelte aangelegd, waar nog steeds mensen ter aarde besteld worden. Verderop, rondom de kerk, zijn de aanwezige grafmonumenten echter danig in verval. Het meest opmerkelijke van deze begraafplaats is het ossuarium, of het knekelhuis.

Het knekelhuis werd gebouwd aan het einde van de 15e of het begin van de 16e eeuw. Het was bedoeld om de schedels en botten te verzamelen die werden opgegraven telkens wanneer een nieuwe begrafenis plaatsvond. Van de vijfhonderd tot zeshonderd knekelhuizen in deze regio, zijn er vandaag de dag nog maar ongeveer dertig over.

Aan de gevel van het ossuarium hangt een bord, waarop staat dat er zich 40.000 schedels in het ossuarium bevinden. Maar na de ontmanteling en hermontage van deze schedels tussen 2015 en 2021 (om de restauratie van het gebouw mogelijk te maken), werden slechts 6.000 schedels en complete overblijfselen van de overledenen geteld. Dat komt neer op ongeveer 40.000 botten. Vandaar ongetwijfeld de verwarring...