Over Urban Exploring

Over Urban Exploring

Urban exploring, afgekort urbex of UE, is het bezoeken, fotograferen en documenteren van infrastructuur gemaakt door de mens, meestal verlaten gebouwen of niet openbaar toegankelijke, vervallen gebouwen.

Over wat nu precies onder ‘urbex’ valt en wat niet, bestaan veel uiteenlopende meningen. Voor heel wat explorers moet een locatie verlaten en vervallen zijn. Een locatie die op legale wijze kan bezocht worden, is voor hen geen ‘echte urbex’. Zelf hou ik niet zo van enge en beperkende definities. Onder urban exploring begrijp ik alles wat door de mens met een bepaald vooropgesteld doel gemaakt werd, maar wat nu niet langer voor dat doel aangewend wordt.

Verder zijn er nog verschillende zijtakken van urban exploring, zoals bijvoorbeeld:

  • Infiltration: het binnendringen van panden/infrastructuren/bedrijven die nog (deels) in gebruik zijn;
  • Rooftopping: het beklimmen van gebouwen
  • Underground: het onderzoeken van onder meer tunnels, rioleringen, grotten,…

Hoewel er uiteraard geen wettelijke of afdwingbare statuten en regels voor urban explorers bestaan, houden de meesten (ik ook) zich aan de gedragslijn: “Laat slechts voetstappen achter, neem slechts foto’s mee“. Met andere woorden: verlaten locaties worden met de nodige omzichtigheid en met respect benaderd. Er wordt niets stukgemaakt of er wordt op geen enkele manier schade aangericht en er wordt zeker nooit iets meegenomen als “souvenir”. Het is immers niet omdat iets niet meer gebruikt wordt, dat het niemands eigendom meer is…

Omdat urbex-locaties jammer genoeg maar al te vaak ten prooi vallen aan dieven, pyromanen en vandalen, worden er nooit details (adressen, GPS-coördinaten) vrijgegeven van de locaties die we bezoeken. Vraag er dus ook niet naar!

Scroll Up