Rechtermuisklik werd uitgeschakeld voor deze website.
logo

Over Urban Exploring

Urban exploring, afgekort urbex of UE, is het bezoeken, fotograferen en documenteren van infrastructuur gemaakt door de mens. Meestal gaat het om verlaten gebouwen of niet openbaar toegankelijke, vervallen gebouwen.

Over wat nu precies onder 'urbex' valt en wat niet, bestaan veel uiteenlopende meningen. Voor heel wat explorers moet een locatie verlaten en vervallen zijn. Een locatie die je op legale wijze kan bezoeken, is voor hen geen 'echte urbex'. Zelf hou ik niet zo van enge en beperkende definities. Onder urban exploring begrijp ik alles wat door de mens met een bepaald vooropgesteld doel gemaakt werd, maar wat nu niet langer voor dat doel aangewend wordt.

Verder zijn er nog verschillende zijtakken van urban exploring, zoals bijvoorbeeld:

  • Infiltration: het binnendringen van panden/infrastructuren/bedrijven die nog (deels) in gebruik zijn;
  • Rooftopping: het beklimmen van gebouwen
  • Underground: het onderzoeken van onder meer tunnels, rioleringen, grotten,...

Hoewel er uiteraard geen wettelijke of afdwingbare statuten en regels voor urban explorers bestaan, houden de meesten (ik ook) zich aan de gedragslijn: "Laat slechts voetstappen achter, neem slechts foto's mee". Met andere woorden: benader verlaten locaties met de nodige omzichtigheid en met respect. Maak niets stuk of richt op geen enkele manier schade aan. Neem zeker nooit iets mee als "souvenir". Het is immers niet omdat iets niet meer gebruikt wordt, dat het niemands eigendom meer is...

Omdat urbex-locaties jammer genoeg maar al te vaak ten prooi vallen aan dieven, pyromanen en vandalen, geven we nooit details (adressen, GPS-coördinaten) vrij van de locaties die we bezoeken. Vraag er dus ook niet naar!