Monastery Antoinette

Monastery Antoinette

Aanvankelijk was het centrale deel van Monastery Antoinette een kasteel, in 1786 bewoond door de graaf van Levignan. Het gebouw werd in 1904 uitgebreid  en omgevormd tot klooster. Het werd door Franse karmelieten tot in 1927 gebruikt als priorij (tweede huis van de kloosterorde). Vanaf 1927 werden ze opgevolgd door benedictijner monniken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw bezet door de Duitsers. Na de oorlog namen nonnen er hun intrek. Toen ze in 1969 fuseerden met de zusters van Sint-Augustinus, werd de Priorij een rustoord. De laatste bewoners vertrokken er in 2008. Sedertdien staat de priorij leeg en overgeleverd aan de elementen. Het verval liet niet lang op zich wachten. Door toenemend vandalisme is vandaag nog slechts een schim te zien van de pracht en praal die de priorij ooit gekend moet hebben. De toestand is er momenteel zo lamentabel, dat er zelfs voor een urban explorer nog weinig interessants te zien is…

 

 

Scroll Up