Zeche DT

Zeche DT

Mijn eerste kennismaking met de beruchte “mandjes” was in deze Zeche DT (ook wel Zeche P), een van de vele koolmijnen in het Duitse Ruhrgebied. Omwille van een bezoek aan een andere locatie eerder op de dag, werd het jammer genoeg slechts een kort bezoekje…

De werkzaamheden rond deze steenkoolmijn gingen al begin jaren ’40 van start, maar liepen vertraging op omwille van de Tweede Wereldoorlog. De delfwerken zouden pas ruimschoots na de oorlog, tegen het einde van de jaren ’40 van start gaan. Er zou bijna 70 jaar lang naar steenkool gedolven worden, tot de mijn in december 2008 definitief de deuren sloot.

De “mandjes” dienden als lockers voor de mijnwerkers. Na het omkleden, borgen ze er hun persoonlijke spullen in op, waarna het mandje met een ketting tot tegen het plafond van de zaal werd getrokken. De ketting werd vervolgens vastgemaakt aan een genummerd metalen gestel. De persoonlijke bezittingen van de mijnwerkers waren op deze manier veilig voor eventuele gauwdieven, maar bovendien was het voor de mijnopzichters een extra controle om te zien wie er zich (nog) in de mijn bevond.

 

 

Gepost op: 14 augustus 2016
Scroll Up