Month: december 2019

image_pdfimage_print

Zeche N1

Het verhaal van deze Zeche begint al in 1855, maar het graafwerk startte pas in 1912. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog liep het delven van steenkool echter aanzienlijke vertraging op. Pas vanaf 1915, volop in de oorlogsjaren, werd er steenkool naar boven gehaald vanaf een diepte van bijna 400 meter. Vlak na de oorlog werd de tweede schacht in gebruik genomen. Samen met de andere schachten van de mijn, werd er in de topjaren (jaren 1980) tot bijna 3 miljoen ton steenkool aan de aarde onttrokken door meer dan 4000 mijnwerkers… Vanaf die periode begon het succes van de mijn echter te tanen.

Begin jaren 2000 werden de dagfaciliteiten van schacht 3 volledig afgebroken. Van 2003 tot 2005 werden de dagfaciliteiten van Zeche N1 volledig gesloopt, met uitzondering van de hoofdframes 1 en 2 evenals het machinepark (energiecentrale) en het gebouw van de voormalige mijnstuw, waaraan het gaswinningssysteem is bevestigd. Deze moeten als industriële monumenten worden bewaard. De Zeche N4 even verderop is nog steeds volledig bewaard.

Bekijk ook de reeks over de 4de schacht van dit mijnbedrijf: Zeche N4

 

 

Chapel & Morgue

De bouw van dit ziekenhuis begon in het voorjaar van 1905. Een jaar later was de officiële opening. Vanwege een bijzonder groot aantal gevallen van meningitis in de omgeving, begonnen de operaties al enkele maanden eerder, begin januari 1906. Op dit moment was het ziekenhuis nog niet voltooid. Het ziekenhuis specialiseerde zich later in dermatologie, plastische chirurgie, reumatologie en coloproctologie (rectale aandoeningen). Er werden tevens ergotherapie, natuurgeneeskunde, fysiotherapie, pijnbestrijding, sociale diensten en wondbehandeling aangeboden.

In 2011 werd de meerderheid van de aandelen overgenomen door een investeringsgroep. Als onderdeel van de economische renovatie werd het ziekenhuis gesloten. De meest recentelijk gespecialiseerde afdelingen werden in juli 2013 overgedragen aan een nabijgelegen ziekenhuis van dezelfde groep. Het lege gebouw viel deels terug op de stad en deels op het bisdom.

In de zomer van 2014 werd het gebouw als noodaccommodatie voor asielzoekers in gebruik genomen. Slechts anderhalf jaar later werden de asielzoekers uit het ziekenhuis verbannen. Vervolgens was het de bedoeling om een ​​deel van het ziekenhuis te slopen en er kantoren of flatgebouwen op te bouwen en de rest van het gebouw om te vormen tot een kleuterschool. In november 2018 werd aangekondigd dat het voormalige ziekenhuis het bouwterrein van een nieuwe woonwijk zou worden. Op het terrein van 45.000 vierkante meter zullen ongeveer 350 nieuwe appartementen worden gebouwd.

 

 

 

Multicolor School

Dit voormalig klooster van de zusters van Liefde van Jezus en Maria werd gesticht in 1815. Grote delen ervan werden inmiddels reeds gesloopt om plaats te ruimen voor nieuwe gebouwen. Het kloostercomplex omvatte oorspronkelijk het klooster zelf, een semi-publieke kapel, een rustoord, een kleuterschool, een lagere school, een middelbare school en een openbare bibliotheek. De middelbare school werd overgebracht naar een ander gebouw en het klooster en rustoord zijn inmiddels verhuisd naar de in in het begin van de jaren 1980 gebouwde rust- en verzorgingsinstelling.

Aan dat nieuwe rustoord werd eind jaren 1980 een nieuw klooster gebouwd voor de overgebleven zusters. In deze reeks zie je het aan de straat gelegen schoolgebouwencomplex. Het oudste deel wordt gevormd door de lagere school, opgericht halverwege de jaren 1860. Het links aansluitend vroeger schoolgebouw, later openbare bibliotheek, is van circa 1880. Begin jaren 1920 werd ten slotte de voormalige landelijke huishoudschool aangebouwd, die later de lagere jongensschool zou worden.

Te oordelen naar het behoorlijk gevorderde verval van de gebouwen is het nauwelijks te geloven dat de school hier minder dan twee jaar geleden verhuisde…

 

 

Steam Power

Deze stad vervulde in de twintigste eeuw een pioniersrol door de uitbouw van een warmteverdeelnet. De oude elektriciteitscentrale zorgde niet alleen voor de elektriciteitsvoorziening van de ruime omgeving. De stoom die hierbij gegenereerd werd, werd bovendien via een ondergronds buizenstelsel verspreid naar particuliere gebouwen. Het netwerk van 45 kilometer buizen voorzag 3.500 woningen, scholen, fabrieken, ziekenhuizen en andere gebouwen van stoom. Op die energie werkten centrale verwarmingen en het genereerde ook warm water in de stad.

In 2008 werd de centrale buiten werking gesteld. De grote turbinezaal werd ondertussen jammer genoeg al bijna geheel leeggehaald. De lege ruimte levert niettemin leuke beelden op.

 

 

Water School

Een sinds 2014 verlaten schooltje in de Westhoek, dat jammer genoeg al vaak slachtoffer werd van vandalen. De verlaten schoolgebouwen staan op een terrein, dat was vrijgekomen na de kanalisering van de Dender in de tweede helft van de 19de eeuw. In 1924 is op die plaats deze basisschool opgetrokken. Het schooltje bestaat uit een aantal vleugels van één, soms twee verdiepingen en verscheidene speelpleinen.

Waakzame buren houden de boel in de gaten en bellen de politie bij iedere verdachte beweging. We werden er dan ook vrij snel uitgeplukt door de lange arm van de wet. Gelukkig pas na het nemen van enkele shots van de mooie vervallen gymzaal. Zowat de enige ruimte in het schooltje dat het fotograferen waard was…

De waakzaamheid van de buurtbewoners is niet geheel verwonderlijk. Het verlaten schooltje was een geliefkoosde ontmoetingsplaats voor junkies en vandalen. Ze leverden heel wat overlast op en bezorgden de omwoners een sterk gevoel van onveiligheid.

 

 

Scroll Up