Month: januari 2018

image_pdfimage_print

Lost in the Pine Cones

Langsheen een drukke baan in het meest zuidelijke deel van België troffen we enkele compleet vervallen huisjes aan met een loods. Wat hier gebeurde dat maakte dat de eigenaars met de noorderzon vertrokken, valt niet te achterhalen. De huisjes waren al grotendeels ingestort. Ze waren alleszins in te slechte staat om ze nog op een enigszins veilige manier te kunnen betreden.

De loods leek een soort van autowerkplaats te zijn geweest. In de tuin en het bos achter de huisjes vonden we de carcassen van enkele oude auto’s, voornamelijk Citroëns. Verder ook een Volkswagen hippiebusje en enkele vrachtwagens en zelfs een legertruck. Het was een vrij kille ochtend en de zon probeerde hardnekkig door de mist tussen de slanke dennen heen te breken. Dit gaf het geheel een haast mystieke sfeer. Ik vraag me af of de foto’s die sfeer enigszins kunnen overbrengen…

 

 

Quarry Power

Deze kleine krachtcentrale maakte deel uit van een bedrijf dat zich op verschillende plaatsen in België bezighield met de ontginning van porfier, een stollingsgesteente ontstaan uit de afkoeling van magma. Door eerder zeldzame magmatische fenomenen en tectonische bewegingen in de aardlagen ontstond in deze regio een bijzonder harde rotslaag. die levert een gesteente op met een grote weerstand tegen slijtage, dat bovendien nog quasi-chemisch onaantastbaar is.

Het bedrijf zelf startte zijn activiteiten echter al in de tweede helft van de 19de eeuw. Men richtte de ontginning aanvankelijk op de productie van kasseien en straatstenen. Dat bleef men ook doen tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Toen de vraag naar deze producten kleiner werd, moest men op zoek gaan naar andere toepassingen. Van de 12 steengroeven bleven er uiteindelijk slechts 4 over. In deze groeve wordt jaarlijks zo’n 300.000 ton gesteente ontgonnen.

Deze krachtcentrale werd opgericht bij het begin van de 20ste eeuw. Het valt niet te achterhalen wanneer de activiteiten ervan werden stopgezet. Het mooie, natuurlijke verval suggereert alleszins dat het gebouw en de turbines al sedert enkele jaren in onbruik zijn geraakt…

 

Brouwerij Eylenbosch

De eind 19de-eeuwse geuze- en lambiekbrouwerij Eylenbosch kwam tussen 1851 en 1894 fasegewijs tot stand. De pas opgerichte gebouwen bevonden zich rondom een gesloten binnenkoer. Centraal langs de steenweg lag de oude brouwerswoning. Rond 1930 werd de stoombrouwerij ten zuiden van de site gedeeltelijk heropgebouwd, evenals de oude woning. Waarschijnlijk werd toen de nieuwe brouwtoren gebouwd. Er is niet meer informatie bekend over de oprichting van de brouwerijgebouwen en hun inrichting.

De brouwerij werd in 1989 overgenomen door Brouwerijen de Keersmaeker en later door Alken Maes. Sindsdien werd de site sterk verwaarloosd. Sinds 2004 verliet brouwerij Alken Maes de site. De installaties bleven tot het begin van de 21ste eeuw onaangeroerd. Momenteel is de brouwerij echter quasi volledig ontmanteld.

In het najaar van 2017 werd door de nv Emile Eylenbosch bekend gemaakt dat na een lange administratieve lijdensweg eindelijk groen licht werd gegeven voor de reconversie van de site. De brouwerij zal ruimte bieden aan 55 grote en kleinere appartementen, lofts en commerciële ruimtes rond een centraal binnenplein. De werken gaan in het voorjaar van 2018 van start en zullen in 2021 voltooid zijn…

Wie de reconversie van naderbij wil opvolgen, kan terecht op de website van Pajota Groep, die de werken realiseert.

 

Dancing Pilsor Lamot

Het moeten niet altijd de meest spectaculaire locaties zijn om leuke plaatjes te schieten. soms tref je zelfs in je eigen buurt onverwachte dingen aan. Deze kleine plaatselijke dancing in mijn eigen omgeving staat al zo lang ik me kan herinneren leeg… Op een verloren zondagnamiddag besloot ik er toch maar eens een kijkje te nemen. Zoals ik al verwachtte, was het geen hoogvlieger. Ik trof er toch een mooi verval en enkele mooie glas-in-lood ramen aan. Het gebouwtje was verder helemaal leeggehaald. Over de geschiedenis ervan kon ik niets achterhalen…

Het pand heeft heel lang te koop gestaan. Door de ongelukkige ligging waren er waarschijnlijk weinig gegadigden. Uiteindelijk werd het gebouw gesloopt en werd de grond verkocht als bouwgrond.

 

 

Scroll Up