Month: juni 2017

image_pdfimage_print

La Colonie

De geschiedenis van deze instelling gaat terug tot de tijd van Napoleon, die het kasteel waarin dit ‘gesticht’ gevestigd was tot nieuwe vestigingsplaats van de “bedelaarskolonie” van het toenmalige departement benoemde. Zo’n kolonie ving mensen op die op straat leefden, zonder middelen van bestaan. In 1826 zaten in de kolonie 236 mensen, van wie de meesten niet in staat waren om op het land te werken. Ze waren ‘blind, zinneloos, lam, mismaakt, doof, uitgeput, of ze hadden tering, vallende ziekte of braakten bloed’. De kolonie was een dorp in het dorp: alle nodige ambachten waren er. Er was een boerderij en er was zelfs een eigen brandweer.

Vanaf 1920 werd de instelling omgevormd tot een Rijkskrankzinnigengesticht, dat als een zelfstandige gemeenschap bleef functioneren. Er vond even later een ingrijpende verbouwing plaats met het oog op de nieuwe verplegingsnoden. Het gesticht diende voor minder zware gevallen. Van enige behandeling was er niet veel sprake. Halverwege de jaren 1960 geraakte de instelling overbevolkt en werd er overgegaan tot de bouw van een nieuw complex. De verhuis startte vanaf halverwege de jaren ’70 en duurde tot het einde van de jaren ’80. Een deel van de gebouwen die sindsdien leeg stonden, kregen inmiddels een nieuwe bestemming.

Aan het kasteel worden momenteel renovatiewerken uitgevoerd. Het gesticht zelf werd nog niet onder handen genomen en vertoont dan ook prachtige tekenen van verval. Op het moment van mijn bezoek, was het vervallen gebouw net gebruikt geweest voor een huwelijk en waren er nog wat van de versieringen te zien, hetgeen toch wel aparte beelden oplevert…

 

 

Chateau Rochendaal

Geschiedenis

Kasteel Rochendaal was eigendom van katholiek burgemeester en pauselijk graaf Jean H.P. Ulens. Hij bouwde dit neoclassicistische kasteel in 1881. Het wit bepleisterde bakstenen gebouw heeft drie bouwlagen en een torentje van vier bouwlagen. Op de gevel stond het wapenschild Ulens-Ulens. Graaf Ulens was immers met zijn nicht Marie Ulens getrouwd. In 1904 kocht notaris en burgemeester Paul Cartuyvels het landgoed als buitenverblijf. Hij woonde er met zijn vrouw tot aan zijn dood in maart 1940.

Militair verleden

In WOII bouwde de Duitse bezetter op het landgoed het militair kwartier van Bevingen uit. Dit moest de basis voor nachtjagers in Brustem bedienen. Het was meteen de start van de lange militaire geschiedenis van het gebouw. Ook na de bevrijding behield het zijn militaire bestemming. Eerst vond het Amerikaanse leger er een luxueus onderkomen. In 1951 werd het landgoed verkocht aan de Belgische staat. Vanaf dan werd het een militair domein van het Belgische leger. Kasteel Rochendaal huisvestte de mess-officieren voor het Vervolmakingscentrum Luchtmacht Sint-Truiden. In 1996 doekte toenmalig defensieminister Leo Delcroix de afdeling, inclusief het schoolcomplex van Bevingen, op. Na de sluiting in 1996 behield het domein zijn militaire status. Militairen met hondenpatrouilles hielden er nog lange tijd militaire oefeningen.

Plannen voor de toekomst

Een gedeelte van het domein werd gebruikt als opvangcentrum voor asielzoekers. In 2012 maakte de lokale overheid bekend dat het domein zou omgevormd worden tot een woonproject met 300 woningen. Het kasteel zelf wilde men restaureren. Op 13 september 2017 brak er echter opnieuw een zware brand uit, die het kasteel volledig vernielde.

Verval

Jarenlange leegstand zorgde voor een prachtig verval. Voor fotografen was vooral het plafond van de inpandige kapel sprak tot de verbeelding. Het koningsblauwe plafond met de gouden vredesduif in stukwerk werd jammer genoeg verwoest door de laatste brand.

Het kasteel van Rochendaal heeft een eigen wikipedia-pagina.

 

 

Scroll Up