Month: mei 2017

image_pdfimage_print

Cemetery of the Skull

Aan het einde van de 18de eeuw werden de openbare besturen verplicht op begraafplaatsen aan te leggen buiten de stadsmuren. Het stadsbestuur kocht een stuk land aan van een nabijgelegen abdij. In 1787 vond hier de eerste begrafenis plaats. Al bij het begin krijgt het kerkhof een geometrische aanleg met hoofddreven en dwarswegen. Het terrein is aan de westkant toegankelijk via een poortgebouw met de woning van de kapelaan en de grafmaker. Hier vertrekt de centrale gang met op het einde het calvariekruis. De graven liggen volgens een strikte rangorde met de hoogste klasse gesitueerd rond de calvarie. In de loop der jaren moest de begraafplaats verscheidene keren uitbreiden tot ze na de Eerste Wereldoorlog haar huidige oppervlakte van 12ha bereikte. Naast de gedeelten die voorbehouden zijn voor oorlogsslachtoffers, zijn er ook grote delen voorbehouden voor de verschillende religieuze orden en zelfs een perceel voor de ‘ongelovigen’. Verder is er een prachtige neogotische  kapel met crypte voor de kanunniken en bisschoppen en is er op initiatief van een commissie voor de bescherming van het funerair erfgoed een ‘lapidarium’ gekomen waar waardevolle grafmonumenten bewaard worden.

 

 

Scroll Up