Month: september 2016

image_pdfimage_print

Control Room S

Het bezoek aan deze “verlaten” fabriek was een vreemde gewaarwording. Ik kwam binnen langs een oud deel van het gebouw, met een veelbelovende mate van verval. kapotte ramen, houtrot, afbladderende verf,… Tot mijn grote verbazing stond het productiegedeelte van de fabriek hiermee in schril contrast. Het monotone gezoem van nog werkende generatoren en de alom aanwezige verlichting wekten de indruk dat de volgende ploeg arbeiders elk ogenblik aan de slag kon gaan… Nochtans lag ten tijde van mijn bezoek de productie al een tijdje stil vanwege de crisis in de staalindustrie. In deze fabriek werden immers grote, stalen rollers voor staalwalsen geproduceerd.

Door het stilvallen van zo goed als al de omringende staalindustrie, kwam ook deze fabriek in de moeilijkheden. Personeel kon niet langer betaald worden en de productie viel helemaal stil. Het lot van de fabriek leek nog niet helemaal bezegeld, maar de toekomst zag er voor deze staalfabriek allerminst rooskleurig uit…

Ik bezocht deze fabriek later nog een tweede en een derde keer. Van tekenen van activiteit was er op dat moment geen sprake meer. Sterker nog: de sloopwerken waren volop aan de gang. De meeste machines waren al weggehaald. Klik hier voor de reportage van de latere bezoeken.

 

 

Masters of Steel

Ik kan jammer genoeg weinig vertellen over dit bedrijf. Het was een toeleveringsbedrijf in de staalindustrie dat grote, stalen rollers voor staalwalsen produceerde. Ten tijde van mijn bezoek daar, was het een “slapend” bedrijf. Het werd nog niet officieel of definitief stopgezet. De productie lag er al een hele tijd stil, omdat het bedrijf de arbeiders niet meer kon betalen. De productie kon op elk ogenblik terug starten. Dat bleek onder meer ook uit het feit dat de aanwezige machines in een ander deel van de fabriek nog onder stroom stonden. Over de verdere geschiedenis of over de onzekere toekomst van de fabriek, kon ik verder geen gegevens vinden…

Niet zo lang na mijn bezoek vernam ik dat het bedrijf de activiteiten definitief gestaakt had. De fabriek is inmiddels leeggehaald, maar de gebouwen staan nog overeind. Aangezien de meeste industriële gebouwen in de omgeving gesloopt werden of worden, lijkt het aannemelijk dat deze gebouwen hetzelfde lot zullen ondergaan.

 

 

Depot de Sable

Dit bedrijf maakte deel uit van de site van HF6, de hoogoven die eind 2016 gesloopt werd. Het was meer bepaald het gedeelte van het hoogovenbedrijf dat instond voor het verwerken van de afvalstoffen die door de hoogoven geproduceerd werden, zoals “hoogovenslak”. Een belangrijke vorm van bijproducten zijn namelijk de vloeibare slakken. Deze vormen zich bij hoge temperaturen in de hoogovens en de staalfabriek.

De slakken afkomstig van de hoogoven kan men verwerken tot hoogovenzand. De cementindustrie gebruikt dit bijvoorbeeld als alternatief voor klinker. De vloeibare slakken afkomstig van de staalfabriek vormt men om tot LD-grind. Een en ander is afhankelijk van specifieke kenmerken zoals de viscositeit of de temperatuur. De wegenbouwsector gebruikt LD-grind als alternatieve grondstof voor porfier. Staalslak die niet kan worden omgevormd tot LD-grind, kan dienen voor de duurzame verharding van bijvoorbeeld wegen en opritten en zelfs voor waterbouwkundige werken, zoals de oeverversteviging van de Westerschelde.

Op het moment van mijn bezoek aan de hoogoven had ik niet door dat men dit als een afzonderlijke locatie beschouwde. Ik besteedde er dan ook niet veel aandacht aan. Pas achteraf realiseerde ik me de omvang en het belang van dit bedrijf binnen het bedrijf. Het resultaat is slechts een handvol beelden van het machinepark van dit bedrijf…

 

 

Church of Decay

Deze kerk, waarvan de middeleeuwse toren dateert van de 12de eeuw, werd in 1972 beschermd als monument. In 1983 werd het later aangebouwde deel van de kerk fundamenteel beschadigd door een aardbeving. Het duurde nog enkele jaren vooraleer de gevolgen van die beschadiging volledig duidelijk werden. Vanwege het mogelijk instortingsgevaar werd de kerk in 1990 buiten gebruik gesteld. Het monument staat sindsdien al ruim 25 jaar te verkommeren. De afbraak drong zich op, maar werd pas mogelijk na het declasseringsbesluit van 29 juni 2015. Aangezien er nog steeds geen eensgezindheid bestaat tussen de kerkfabriek, die eigenaar is van het gebouw en de grond, en op dezelfde plaats een nieuw gebouw voor de eredienst wil zien verschijnen, en de gemeente, die op die plaats liever een parkje wil aanleggen rondom de te bewaren 12de eeuwse toren, is er tot op vandaag nog steeds geen actie ondernomen…

De toegang tot deze kerk was bepaald niet makkelijk… Voor mensen die wat worstelen met hoogtevrees (zoals ondergetekende) was het een hele uitdaging. De klim langs de buitenzijde tot aan het open raam viel nog wel mee; de afdaling van 4 meter langs de binnenkant via een geïmproviseerde ladder was best even slikken! Maar kijk: het was wel weer de moeite waard!

 

 

Scroll Up