Month: december 2016

Haut Fourneau B

Haut Fourneau B (HFB), ook wel “Heavy Metal O” genoemd, is één van de oudste sites van de Waalse staalindustrie. De geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot 1809, toen de oorspronkelijke fabriek werd opgericht. Deze werd in 1834 uitgebouwd tot een geïntegreerde ijzer- en staalproducent. Door verschillende fusies met cokesfabrieken en steenkoolbekkens, groeide het bedrijf uit tot een belangrijke speler op de wereldmarkt. Sinds de jaren 1950 volgden er meer fusies, maar na 1967 werd er niet veel meer geïnvesteerd en vanaf 1979 sloot het ene onderdeel na het andere. In 2014 kwam een einde aan de geïntegreerde staalbedrijven in het Luikse bekken door het sluiten van de cokesfabriek te Seraing, nadat in 1980 reeds de laatste steenkoolmijn en in 2011 de laatste hoogoven gesloten was.

 

 

Villa Klodderkes

Dit gebouw was oorspronkelijk eigendom van een nabijgelegen textielbedrijf. Het werd gebruikt als administratieve zetel van het bedrijf. De naam “Villa Klodderkes” is een beetje een misleidende naam. In de eerste plaats omdat het niet om een villa gaat, maar om een herenhuis. “Klodderkes” zou dan weer afgeleid zijn van het “klodden”, een term uit de vlasroterij, waarbij het klodden een stap was in het proces om de vlasvezels af te scheiden van de grondstof. Later zou het gebouw nog een tijd lang dienst doen als dokterspraktijk en –woning. De laatste functie ervan, samen met het aanpalende gebouw, was die van politiekantoor. Het onthaal en de cellen van het politiekantoor zijn nog steeds aanwezig. Sinds het gebouw in onbruik raakte, was het verschillende keren de set voor films en televisieseries. Het herenhuis is vooral gekend omwille van de majestueuze inkomhal met marmeren trappen en de glas-in-lood-ramen. Het gebouw is nog steeds eigendom van het gemeentebestuur, maar zal eerstdaags te koop aangeboden worden op de private markt. De kans is reëel dat het in dat geval gesloopt wordt om plaats te ruimen voor appartementen.

 

 

Val-Saint-Lambert

Deze fabriek werd opgericht in 1826 op de terreinen van een voormalige cisterciënzerabdij, waarvan de vroegste geschiedenis teruggaat tot 1202. Aan het einde van de 18de eeuw werd de abdij ontwijd om 30 jaar laten plaats te maken voor de kristalfabriek. De kapittelzaal en het scriptorium zijn gerenoveerd en worden vandaag nog gebruikt door de kristalfabriek. Door de deelname aan de wereldtentoonstelling in Antwerpen in 1894 met “Vaas van de Negen Provincies” werd de naam Val-Saint-Lambert voorgoed op de wereldkaart gezet. De overgrote meerderheid van de productie werd geëxporteerd naar rijke klanten over de hele wereld. Val-Saint-Lambert mocht bijvoorbeeld het Russische hof tot haar cliënteel rekenen.

Bij het honderdjarig bestaan van de fabriek in 1926 waren er ruim 5000 mensen aan het werk!

Bij mijn bezoek aan het reeds jaren leegstaande gedeelte van de fabriek waren de saneringswerken al van start gegaan en was een niet onaanzienlijk deel van de gebouwen al gesloopt. Enkel een klein opslaggebouw stond nog recht, aangetast door de tand des tijds. Het verval was er heerlijk en leverde al bij al toch wel een mooie, zij het korte explore op.

 

 

Scroll Up